Priima ilme

Pk-yrityksen, yhdistyksen tai organisaation kokonaisvaltainen yritysilmeen suunnittelu

Aihe Priima yritysilme luo kestävän pohjan yrityksen markkinointiviestintään. Perehdymme ensin toimijan taustoihin, kilpailutilanteeseen sekä palvelun asiakashyötyjen kiteyttämiseen.

Tausta-analyysin pohjalta suunnittelemme erilaistavan yritysilmeen sekä linjauksen mukaiset markkinointimateriaalit.

• Laadukas yritysilme herättää luottamusta
• Erilaistut kilpailijoista omilla vahvuuksillasi
• Huolella suunniteltu ilme ja konsepti kestää aikaa
• Tarvittavat ilmeen sovellukset yhdessä paketissa

Kenelle?

Kasvu-, muutos- tai kehitysvaiheessa oleville yrityksille, organisaatioille tai hankkeille, jotka haluavat olla oman alansa menestyjiä ja erottua positiivisesti kilpailijoistaan.

Priima yritysilme

Yritysilmeen ja markkinointiviestinnän konseptin suunnittelu laajuudessa:

• Aloituspalaveri ja markkinointisuunnitelman kartoitus
• Markkinointiviestinnän konseptisuunnittelu
• Yritystunnus
• Käyntikorttien suunnittelu
• Word-lomakepohja
• Facebook-sivujen ilme & some ikonit
• PowerPoint-esityspohjan toteutus
• Palveluesitteen suunnittelu (A4 / 4 sivua tai 100x210 mm / 6 sivua)
• Yritysilmeen graafinen ohjeistus (tunnus, värit, kuvat, typografia, sovellukset)

Kysy tarjous 

Lisäpalvelut / sovellukset

• Lomakkeisto (saatelomake, kirjekuoret)
• PowerPoint -esityspohja
• Esitteet
• Ilmoitukset, ilmoituspohjat
• RollUpit, julisteet
• Toimitilan palveluilme
• Opasteet, kyltit
• Kotisivut (esim. Priima kotisivut)
• Facebook-yrityssivut
• Mainosten suunnittelu
• Mainoskuvaukset, kuvapalvelut
• Painotyöt