Kuopio Innovation Oy

Kuopio Innovation on Kuopion alueella toimiva liiketoiminnan kehittäjä, joka avaa väyliä innovatiivisille yrityksille ideoita, osaajia ja uusia ajattelutapoja yhdistämällä. Kuopio Innovation palveluita liiketoiminnan synnyttämiseen, kehittämiseen ja uudistamiseen.

Aihe toimi yrityksen mainostoimistokumppanina kilpailutuksen kautta vuosina 2014-2015.


Selaa referenssikuvia